Editorial Board

EDITOR
prof. dr hab. Jakub Pigoń, Wrocław

ASSOCIATE EDITORS
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Wrocław
prof. dr hab. Jerzy Axer, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Warszawa

EDITORIAL BOARD
prof. dr hab. Sylwester Dworacki, Poznań
prof dr hab. Zofia Głombiowska, Gdańsk
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Kraków
prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Wrocław
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Poznań
prof. dr hab. Henryk Podbielski, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Styka, Kraków
prof. dr hab. Marian Szarmach, Toruń

EDITORIAL ASSISTANT
dr Katarzyna Ochman, Wrocław

ADDRESS
Redakcja „Eos”
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Comments are closed.