Redakcja

REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. Jakub Pigoń, Wrocław

REDAKTORZY
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Wrocław
prof. dr hab. Jerzy Axer, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Warszawa

KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Sylwester Dworacki, Poznań
prof dr hab. Zofia Głombiowska, Gdańsk
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Kraków
prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Wrocław
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Poznań
prof. dr hab. Henryk Podbielski, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Styka, Kraków
prof. dr hab. Marian Szarmach, Toruń

SEKRETARZ REDAKCJI
dr Katarzyna Ochman, Wrocław

ADRES
Redakcja „Eos”
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Komentowanie wyłączono.