Eos C 2013: fasciculus electronicus

Z okazji publikacji jubileuszowego rocznika „Eos” C 2013 drugi jego zeszyt uzupełniono o dodatek specjalny w postaci zbior 25 artykułów wybranych z dawniejszych roczników czasopisma i przetłumaczonych na język angielski. Teksty te pochodzą z lat 1904–1987 i stanowią reprezentatywną próbkę poruszanej tematyki. Nieco większy nacisk świadomie położono przy tym na zagadnienia związane z recepcją kultury klasycznej w polskim średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej.

Teksty w angielskim przekładzie zostały wydane na płycie CD dołączonej do zeszytu 2013/2. W roku 2016 zostaną udostępnione również w internecie.

 1. Tadeusz Sinko, Latin Lexicography: Current Theory and Practice, p. 9–20] [orig. publ. in Eos 10 (1904), 57–71] FULL TEXT.
 2. Tadeusz Sinko, Greek Romance: its Origin and the Systematic Development of the Genre, p. 21–67 [orig. publ. in Eos 11 (1905), 65–111] FULL TEXT.
 3. Jerzy Manteuffel, Callimachus and Roman Poetry, p. 68–95 [orig. publ. in Eos 41 (1940–1946), 73–108] FULL TEXT.
 4. Jerzy Schnayder, Lucian’s Guide to Hierapolis in Syria, p. 96–117 [orig. publ. in Eos 41 (1940–1946), 130–156] FULL TEXT.
 5. Stefan Srebrny, Tadeusz Zieliński (1859–1944), p. 118–163 [orig. publ. in Eos 42 (1947), 5–65] FULL TEXT.
 6. Bronisław Biliński, The Earliest Ancient Testimonies of the Vistula, p. 164–177 [orig. publ. in Eos 42 (1947), 192–209] FULL TEXT.
 7. Władysław Madyda, Classical Motifs in the Polish Histories of Długosz, p. 178–201 [orig. publ. in Eos 49 (1957–1958), 177–201] FULL TEXT.
 8. Jerzy Linderski, The Testimony of Asconius concerning the Legal Status of the Collegia during the Decline of the Roman Republic, p. 202–210 [orig. publ. in Eos 50 (1959–1960), 133–141] FULL TEXT.
 9. Anna Maria Komornicka, Personification in Aristophanes’ Comedies, p. 211–232 [orig. publ. in Eos 52 (1962), 237–257] FULL TEXT.
 10. Jan Safarewicz, Notation of Aspiration in Roman Inscriptions of the 1st Century AD, p. 233–245 [orig. publ. in Eos 52 (1962), 337–349] FULL TEXT.
 11. Zofia Abramowiczówna, Humour in Plutarch, p. 246–257 [orig. publ. in Eos 54 (1964), 87–97] FULL TEXT.
 12. Stanisław Rospond, ΣΑΥΡΟΜΑΤΑΙ or ΣΑΡΜΑΤΑΙ? In Search of the Original Form, p. 258–275 [orig. publ. in Eos 55 (1965), 228–244] FULL TEXT.
 13. Jan Safarewicz, Remarks on the Language of Lucilius, p. 276–286 [orig. publ. in Eos 55 (1965), 96–105] FULL TEXT.
 14. Marian Plezia, Ancient Culture in Poland: A Millennium, p. 287–299 [orig. publ. in Eos 56 (1966), 138–145] FULL TEXT.
 15. Irena Zawadzka, The Play on Gyges by an Unknown Author, p. 300–309 [orig. publ. in Eos 56 (1966), 73–82] FULL TEXT.
 16. Maria Cytowska, Ciceronianus: The Literary Manifest of Erasmus of Rotterdam, p. 310–320 [orig. publ. in Eos 58 (1969–1970), 125–134] FULL TEXT.
 17. Jerzy Kolendo, Bipalium – Agricultural Implement or Technique of Turning the Soil?, p. 321–327 [orig. publ. in Eos 60 (1972), 129–13] FULL TEXT.
 18. Tadeusz Kotula, Populus in classes distributus in Municipal Curiae under the Early Empire, p. 328–339 [orig. publ. in Eos 60 (1972), 115–128] FULL TEXT.
 19. Mieczysław Brożek, Concerning the Problem of Early Reception of Lucretius in Poland, p. 340–353 [orig. publ. in Eos 61 (1973), 77–90] FULL TEXT.
 20. Edward Dąbrowa, Ancyra: Factors in the Development of the City, p. 354–366 [orig. publ. in Eos 62 (1974), 323–337] FULL TEXT.
 21. Jerzy Strzelczyk, Visigothic Society of the 4th Century in the Light of The Passion of Saint Saba the Goth, p. 367–386 [orig. publ. in Eos 68 (1980), 231–250] FULL TEXT.
 22. Adam Ziółkowski, The Affair of Locri Epizephyrii in 205/204 BC, p. 387–397 [orig. publ. in Eos 70 (1982), 319–329] FULL TEXT.
 23. Mieczysław Brożek, On the Problem of the Chronology of Cicero’s Partitiones Oratoriae, p. 398–406 [orig. publ. in Eos 71 (1983), 11–19] FULL TEXT.
 24. Janina Czerniatowicz, Greek Poetry Composed by Polish Authors in the 16th and 17th Centuries, p. 407–423 [orig. publ. in Eos 72 (1984), 189–206] FULL TEXT.
 25. Leszek Mrozewicz, Resettlement into Roman Territory across the Rhine and the Danube under the Early Empire (to the Marcomannic Wars), p. 424–442 [orig. publ. in Eos 75 (1987), 107–128] FULL TEXT.

The translation of the papers, and the publication of this CD, would not have been possible without the generous support of the Polish Ministry of Science and Higher Education and its National Programme for the Development of the Humanities (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, project 31 H 11 0076 80).

Komentowanie wyłączono.