Dostęp online

Na naszej stronie internetowej udostępniamy pełnotekstowe wersje wybranych artykułów zamieszczanych w “Eos”, a także wszystkich recenzji, streszczeń dysertacji doktorskich, nekrologów i sprawozdań począwszy od roku 2007. Dostęp do tych materiałów można uzyskać poprzez spisy treści poszczególnych zeszytów.

W maju 2016 opublikowane zostaną także wszystkie artykuły dostępne obecnie w formie płyty CD dołączonej jako jubileuszowy dodatek do zeszytu 2013/2.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia wersje elektroniczne roczników “Eos” z lat 1894–1939.

Obecnie trwają prace nad zamieszczeniem całej zawartości “Eos” w jednej z elektronicznych baz danych czasopism naukowych.

Komentowanie wyłączono.