Etyka publikacji i postępowanie w przypadku podejrzenia o nieetyczne zachowanie

Etyka publikacji oraz oświadczenie o postępowaniu w przypadku nieuczciwości
Pismo “Eos” postępuje w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy próba ponownej publikacji wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

Komentowanie wyłączono.