Czasopismo „Eos”

„Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” jest periodykiem naukowym, w którym publikują światowej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk o starożytności. Czasopismo zostało założone w roku 1894 we Lwowie, a jego pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Ludwik Ćwikliński. „Eos” jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Obecnie redakcja ma swoją siedzibę we Wrocławiu – w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Komentowanie wyłączono.